Izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol

Izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol lahko izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo Javne agencije za varnost prometa (AVP) in izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav in kadrov. 


Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016