Vseživljenjska karierna orientacija

Vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, da se posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabljajo.

Storitve vseživljenjske karierne orientacije izvajajo izvajalci ukrepov po Zakonu o urejanju trga dela, ki lahko za izvajanje teh storitev organizirajo centre, ki se ukvarjajo z vseživljenjsko karierno orientacijo. Izvajalci ukrepov so:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • domači ali tuji pravni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, konfederacije ali zveze sindikatov, reprezentativnih na območju države, in združenja delodajalcev, reprezentativna na območju države, ki pridobijo koncesijo po določbah Zakona o urejanju trga dela,
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Aktivnosti vseživljenjske orientacije so:

 • informiranje o trgu dela (zajema različne oblike informiranja o možnostih zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, finančnih pomočeh in drugih temah dela v Sloveniji in ostalih državah EU, EGP in v Švicarski konfederaciji);
 • samostojno vodenje kariere (zajema pripomočke, s katerimi posameznik načrtuje in vodi svojo kariero tako, da ga ti pripomočki vodijo skozi ključne točke, ki jih je treba pri tem upoštevati);
 • osnovno karierno svetovanje (vključuje individualno svetovanje in pomoč pri izdelavi zaposlitvenega načrta ter pomoč pri iskanju zaposlitve, ki vključuje aktivnosti za pridobivanje veščin iskanja zaposlitve);
 • poglobljeno karierno svetovanje (poleg osnovnega svetovanje vsebuje še ocenjevanje kompetenc posameznika in izdelavo kariernega načrta za posameznike);
 • učenje veščin vodenja kariere (vključuje oblike, katerih namen je pridobivanje veščin za spoznavanje lastnih interesov in kompetenc, možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev).

Kot storitve vseživljenjske karierne orientacije se lahko izvajajo tudi aktivnosti, ki so namenjene učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem, vključujejo pa naslednje aktivnosti, ki omogočajo spoznavanje trga dela:

 • informativna gradiva, kot pisne in računalniške informacije o poklicih, perspektivah zaposlovanja in drugih značilnostih trga dela,
 • storitve, ki mladim omogočajo spoznavanje poklicev in trga dela, kot so obiski pri delodajalcih, predstavitve poklicev, predavanja, karierni in zaposlitveni sejmi,
 • pripomočki za vodenje kariere, kot tiskani in elektronski pripomočki za samostojno načrtovanje in vodenje kariere,
 • preventivna timska obravnava učencev in dijakov, pri katerih je večja verjetnost, da bodo imeli težave pri zaposlovanju,
 • individualno karierno svetovanje za učence, dijake in študente, ki vključuje ugotavljanje interesov, sposobnosti in drugih osebnostnih lastnosti,
 • skupinske oblike učenja veščin vodenja kariere, kot so delavnice veščin iskanja zaposlitve, postavljanja kariernih ciljev, načrtovanje poti za doseganje kariernih ciljev. 


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 27. 07. 2018