Turistične kmetije brez sob

Turistično dejavnost na kmetiji lahko opravlja kmetija, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost.

Določeni so tudi minimalni tehnični pogoji, minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, sanitarno-zdravstveni pogoji za prostore, opremo, naprave in osebe, ter veterinarsko-sanitarni pogoji za proizvodnjo živil živalskega izvora.

Kmetija, ki se usmerja v turistično dejavnost, mora biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za ponudbo domače hrane in pijače in imeti dovolj delovne sile. Gostom lahko nudi le jedi iz domačega okolja in doma pridelane in predelane pijače (kmetija odprtih vrat, vinotoč in osmice). Z dovoljenjem pristojnega organa občine lahko kmetija razširi svojo ponudbo na druge domače jedi in kupljeno pijačo.

Kmetija ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov. Elektronska vloga je na voljo na portalu e-VEM (SPOT).


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2018