Vrtanje in kopanje jaškov

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Pri gradnji zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji, pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2016