Cevovodni transport (49.500)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • transport plinov, vode, nafte in drugih tekočin, gošč in drugega blaga po cevovodih;
Sem spada tudi:
  • delovanje črpalnih postaj za cevovodni transport;
Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2015