Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Čiščenje cest in drugo čiščenje (81.290)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Te dejavnosti so:

 • čiščenje in vzdrževanje plavalnih bazenov;
 • pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč;
 • odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin, posipanje s soljo ali peskom itd.;
 • čiščenje vlakov, avtobusov, letal ipd.;
 • čiščenje notranjosti tankerjev, rezervoarjev in cistern;
 • čiščenje steklenic in posod ipd.;
 • dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija;

  Vir:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev vzdrževanje cest in pluženje snega,
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • čiščenje in vzdrževanje plavalnih bazenov;
 • pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč;
 • odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin, posipanje s soljo ali peskom itd.;
 • čiščenje vlakov, avtobusov, letal ipd.;
 • čiščenje notranjosti tankerjev, rezervoarjev in cistern;
 • čiščenje steklenic in posod ipd.;
 • dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija;
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Čiščenje akvarijev;
 • Čiščenje pisoarjev in lijakov (Specializirano čiščenje pisoarjev, stranišč in lijakov v vseh vrstah stavb: 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme;  Čiščenje stranišč in lijakov na vlakih, ladjah, letalih: 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje);
 • Pluženje snega na cestišču in odstranjevanje ledu;
 • Pometanje cest;
 • Čiščenje in odstranitev naplavin na rekah;
 • Peskanje cestišč;
  Vir: Statistični urad RS

  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 02. 2018