Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del (77.400)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dajanje uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del;
 • sprejemanje licenčnine ali drugih denarnih nadomestil za uporabo:
  • patentov;
  • zaščitnih znakov;
  • blagovnih znamk;
  • franšiznih pogodb;
  • podatkov o rudnih bogastvih;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 23. 03. 2015