Dajanje vodnih plovil v najem in zakup (77.340)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varstvu pred utopitvami

 • Za opravljanje dejavnosti izposoja čolnov in drugih plavajočih naprav mora izvajalec pridobiti dovoljenje Uprave RS za pomorstvo in zagotoviti naslednji kader:

  • Izposojevalec čolnov
  • Reševalec iz vode
   Vir: Ministrstvo za obrambo

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • dajanje vodnih plovil, kot so potniške in ribiške ladje, trajekti, hidrogliserji, tankerji, tovorne ladje, v najem ali zakup, brez posadke.

  Vir: Statistični urad RS


  Vir: Ministrstvo za obrambo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 11. 2017