Dejavnost arhivov (91.012)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

  Velja za naslednje police:

  • Arhivist
  • Arhivski tehnik
  • Strokovni sodelovaec - Arhivski sodelavec
  • Strokovni sodelavec – muzejski sodelavec
  • Strokovni sodelavec - arhivski sodelavec
  • Strokovni sodelavec - konservatorski sodelavec
  • Strokovni sodelavec - konservatorsko-restavratorski sodelavec
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnost arhivov vseh vrst:
  • ugotavljanje, zbiranje, evidentiranje in strokovno obdelovanje arhivskega gradiva
  • konzerviranje in restavriranje arhivskega gradiva
  • izdajanje prepisov, dokumentov in potrdil na podlagi dokumentov
  • fotodokumentacija in filmski, televizijski arhivi, brez kinotek
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Hramba poslovne dokumentacije;
 • Elektronsko arhiviranje dokumentov;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015