Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dejavnost holdingov (64.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zavarovalništvu

Član uprave zavarovalnega holdinga je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka 24. člena tega zakona.
Član uprave zavarovalne delniške družbe je lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 • da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov zavarovalnice;
 • da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti, in obsodba še ni bila izbrisana.
  Vir: Ministrstva za finance

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  V ta podrazred se razvršča dejavnost holdingov (obvladujočih finančnih družb) tj. enot, ki posedujejo naložbe (imajo obvladujoče deleže lastniškega kapitala) v skupini odvisnih kapitalskih družb in katerih glavna dejavnost je lastništvo skupine gospodarskih družb.

  Obvladujoče finančne družbe v tem podrazredu ne opravljajo nobenih drugih storitev za enote, v katerih imajo lastniški kapital, tj. ne vodijo ali upravljajo drugih enot.gl. 70.100

  Vir: Statistični urad RS  Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015