Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (88.991)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o humanitarnih organizacijah

  Organizacija se mora vpisati v Razvid humanitarnih organizacij MDDZS ali MZ.

  Vir:Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali Ministratvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dobrodelne in podobne storitve humanitarnih organizacij, ki nudijo pomoč posameznikom in skupinam v stiski:
  • dejavnosti za pomoč žrtvam naravnih nesreč, beguncem, priseljencem ipd., vključno z začasno nastanitvijo
  • zbiranje sredstev za dobrodelne namene
  • druge storitve humanitarnih organizacij
Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 03. 05. 2016