Dejavnost igralnic (92.001)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o igrah na srečo

  Posebne igre na srečo so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi.

  Posebne igre na srečo sme prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi koncesije.

  O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji soglasij odločata Vlada Republike Slovenije in minister, pristojen za finance.

  Vir: Ministrstvo za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • prirejanje iger na srečo v igralnicah, tudi plavajočih
Sem spada tudi:
 • obratovanje avtomatov za igre na srečo ipd.
Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015