Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dejavnost muzejev (91.020)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varstvu kulturne dediščine

  Muzeji, ki opravljajo državno javno službo morajo pridobiti pooblastilo in se vpisati v razvid muzejev, ki opravljajo državno javno službo. Muzej mora zagotoviti strokovne delavce, ki imajo opravljan strokovni izpit.

  Vir: Ministrstvo za kulturo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

  Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • muzej in tematske zbirke;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • obratovanje muzejev vseh vrst:
  • muzejev umetnosti, nakita, pohištva, kostumov, keramike, srebrnine ipd.
  • naravoslovnih, znanstvenih in tehničnih, zgodovinskih muzejev, tudi vojnih muzejev
  • spominskih hiš
  • muzejev na prostem
 • dejavnost umetnostnih galerij
 • organiziranje priložnostnih muzejskih razstav
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Razstavljanje lastnih izdelkov (umetniških, znanstvenih in tehničnih, zgodovinskih ipd.);
 • Prodaja vstopnic za ogled muzeja (Prodaja vstopnic je ena izmed podpornih dejavnosti, ki je ni potrebno posebej registrirati. Zadostuje šifra 91.020 Dejavnost muzejev);

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015