Dejavnost pokojninskih skladov (65.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

 • Nosilci dodatnega zavarovanja so pokojninski skladi. Pokojninski sklad lahko oblikujejo in upravljajo:

  • pokojninska družba, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti dodatnega zavarovanja, v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo,
  • zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo,
  • banka, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja bančništvo.

  Banka lahko oblikuje pokojninski sklad samo kot vzajemni pokojninski sklad ali pa kot krovni pokojninski sklad.

Vir: Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake pravice

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada dejavnost pravnih oseb (pokojninskih skladov, pokojninskih shem, programov), ki so bili ustanovljeni za zagotavljanje pokojnin zaposlenih ali članov. Sem spada dejavnost pokojninskih skladov in shem z naprej določeno višino pokojnine, kakor tudi individualni pokojninski načrti, kjer je pokojnina določena kar s prispevkom članov.

Sem spada:
 • sheme prejemkov zaposlenih;
 • pokojninski skladi in sheme;

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015