Dejavnost uprav podjetij (70.100)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada dejavnost sedežev podjetij, centraliziranih administrativnih uradov, uprav povezanih družb ipd., ki upravljajo, nadzorujejo in vodijo druge enote družb ali podjetij in ki se običajno ukvarjajo s strateškim ali organizacijskim načrtovanjem in imajo vlogo odločanja v družbi ali podjetju.

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 24. 03. 2015