Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Distribucija električne energije

Distribucija električne energije pomeni upravljanje distribucijskih omrežij in distribucijo električne energije, prejete od elektrarn ali prenosnih omrežij do končnih odjemalcev.

Z distribucijskimi omrežji upravlja družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture za distribucijo električne energije lastniki distribucijskega omrežja v imenu SODO, d.o.o., zagotavljajo storitve na distribucijskih omrežjih:

  • Elektro Celje, d. d.
  • Elektro Gorenjska, d. d.
  • Elektro Ljubljana, d. d.
  • Elektro Maribor, d. d.
  • Elektro Primorska, d. d.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016