Distribucija električne energije

Distribucija električne energije pomeni upravljanje distribucijskih omrežij in distribucijo električne energije, prejete od elektrarn ali prenosnih omrežij do končnih odjemalcev.

Z distribucijskimi omrežji upravlja družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture za distribucijo električne energije lastniki distribucijskega omrežja v imenu SODO, d.o.o., zagotavljajo storitve na distribucijskih omrežjih:

  • Elektro Celje, d. d.
  • Elektro Gorenjska, d. d.
  • Elektro Ljubljana, d. d.
  • Elektro Maribor, d. d.
  • Elektro Primorska, d. d.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2015