Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Distribucija (prodaja) fluoriranih toplogrednih plinov

Prodajalec fluoriranih toplogrednih plinov sme prodajati te pline samo pooblaščenim podjetjem, ki so vpisana v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne ali protipožarne opreme ter serviserjem z ustreznim spričevalom za ostala področja. Ob nakupu morajo predložiti ustrezen dokaz. Prodajalci morajo voditi evidenco o kupcih.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 07. 10. 2019