Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži (35.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Energetski zakon

Zakon predpisuje naslednje poklice:

 • Polnilec tehničnih plinov
 • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij
 • Stikalničar v industriji
 • Upravljavec centralnega ogrevanja
 • Upravljavec črpalnih naprav
 • Upravljavec industrijske peči
 • Upravljavec klimatizacije in prezračevanja
 • Upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav
 • Upravljavec kotla
 • Upravljavec motorjev z notranjim izgorevanjem
 • Upravljavec plinskih naprav
 • Upravljavec priprave vode

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti/poklicev:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:

 • distribucija in oskrba s plinskimi gorivi vseh vrst po plinovodni mreži.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 02. 06. 2017