Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Druga oskrba s človeškimi viri (78.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o urejanju trga dela

 • V ta podrazred spada dejavnost Posredovanje zaposlitve. Pogoji za opravljanje dejavnosti so na voljo tukaj.

  Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  V ta podrazred se razvršča dajanje delovne sile v najem za daljši čas. Osebje je zaposleno pri zaposlovalni agenciji, njeno delo pa nadzoruje naročnik.

  Vir: Statistični urad RS

  Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

  • Posojanje delavcev zaradi pomanjkanja naročil drugemu podjetju.
  • Poslovni subjekt posoja delavce drugemu poslovnemu subjektu (V primeru, da gre za začasno posredovanje delovne sile, se naročnik razvrsti v skladu z dejavnostjo, ki jo dejansko opravlja (npr. predelovalna dejavnost). Izvajalec se razvrsti v podrazred 78.200. Če gre za dolgoročno ali trajno posredovanje delovne sile, se naročnik razvrsti v skladu z dejavnostjo, ki jo dejansko opravlja (npr. predelovalna dejavnost). Izvajalec se razvrsti v podrazred 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri).
  Vir: Statistični urad RS

  Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2018