Druga proizvodnja električne energije (35.119)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Energetski zakon

Zakon predpisuje naslednje poklice:

 • Tehnični vodja energetskega objekta
 • Dispečer v daljinskem ogrevanju
 • Dispečer v elektroenergetskem sistemu
 • Dispečer v plinovodnem sistemu
 • Vodja priprave vode
 • Stikalničar v elektroenergetskem sistemu
 • Upravljavec kogeneracijskega postrojenja
 • Upravljavec kotlovskih naprav
 • Upravljavec male elektrarne
 • Upravljavec parne ali plinske turbine
 • Upravljavec vodne turbine
 • Vodja priprave vode
 • Vodja energetike
 • Vodja energetskih naprav
 • Vodja obratovanja energetskega objekta
 • Polnilec tehničnih plinov
 • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij
 • Stikalničar v industriji
 • Upravljavec centralnega ogrevanja
 • Upravljavec črpalnih naprav
 • Upravljavec industrijske peči
 • Upravljavec klimatizacije in prezračevanja
 • Upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav
 • Upravljavec kotla
 • Upravljavec motorjev z notranjim izgorevanjem
 • Upravljavec plinskih naprav
 • Upravljavec priprave vode

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti/poklicev:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira,
  • proizvodnja inprodaja energije iz vetrnega vira. 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja električne energije v elektrarnah na sonce, veter, bibavico ipd.
Sem spada tudi:
 • proizvodnja geotermalne električne energije.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2018