Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade (66.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

Subjekti lahko na območju Republike Slovenije opravljajo posamezne storitve, za katere so pridobili dovoljenje Banke Slovenije:

 • Dovoljenje BS za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija;
 • Dovoljenje BS za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja;
 • Dovoljenje BS za oblikovanje plačilnega sistema;
 • Dovoljenje BS za upravljanje plačilnega sistema;
 • Dovoljenje za opravljanje pomožnih storitev;
 • Dovoljenje za opravljanje storitev centralno depotne družbe;
 • Dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev;
  Vir: Ministrstvo za finance

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • pomožne dejavnosti finančnega posredništva, ki niso razvrščene drugam:
   • dejavnosti obdelave finančnih transakcij in dejavnosti poravnav, vključno s transakcijami s kreditnimi karticami
   • storitve svetovanja pri naložbah
   • dejavnosti svetovanja in posredništva pri hipotekah
   • storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi (depozitni in fiduciarni posli)

  Vir: Statistični urad RS

  Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Posredovanje kreditov;
  • Storitve plačevanja položnic pri trgovskih družbah;
  • Plačevanje računov dobaviteljem s strani tretje osebe;
  • Svetovanje pri naložbah, storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi, dejavnost posredovanja pri prodaji investicijskih skladov, posredovanje pri vlaganju v vzajemne sklade;
  Vir: Statistični urad RS

  Datum zadnje spremembe strani: 07. 02. 2019