Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Druge športne dejavnosti (93.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

  Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • ježa živali
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o gorskih vodnikih

  Gorski vodnik je oseba, ki poklicno opravlja zgoraj opisane dejavnosti in je vpisana v Imenik gorskih vodnikov pri Združenju gorskih vodnikov Slovenije.

  Dejavnost gorskega vodništva je dovoljeno opravljati le z gorskim vodnikom.

  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o sladkovodnem ribištvu

 • Sladkovodno ribištvo je športno ribištvo, ki se izvaja v celinskih vodah. Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico. Ribolovno dovolilnico izda izvajalec ribiškega upravljanja za posamezen ribolovni revir.

  Dovolilnico lahko kupite preko spleta:

  e-RIBOLOVNA DOVOLILNICA
  Spletni nakup ribolovnih dovolilnic na strani www.fishing-slovenia.si.
  RIBOLOVNI REVIRJI: Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica, Unica, Obrh, Cerkniško jezero, Iščica, Sava, Ribče

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • organiziranje in promocija športnih dogodkov, s športnimi objekti ali brez njih
 • dejavnosti samostojnih športnikov, sodnikov, časomerilcev idr.
 • dejavnost športnih lig, zvez ipd.
 • dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov
 • dejavnosti konjušnic za tekmovalne konje, bivališč za druge tekmovalne živali
 • dejavnost garaž za tekmovalne avtomobile
 • dejavnost gorskih vodnikov
 • dejavnosti, povezane z rekreacijskim lovom in ribolovom
 • dejavnosti lovskih in ribiških društev ali klubov, ki ne upravljajo z lovskimi oz. ribiškimi okoliši
Sem spada tudi:
 • dresiranje cirkuških živali, tekmovalnih konj idr.
 • dejavnost varnostnikov, redarjev na smučiščih
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Storitve adrenalinskih parkov;
 • Vodenje raftov, kajakov po rekah;
 • Profesionalni potapljači;
 • Skoki s padalom, skoki v tandemu;
 • Organiziranje športno rekreativnih tekmovanj;
 • Redarji na smučiščih (Redarji, varuhi na smučiščih spadajo v 93.190 Druge športne dejavnosti);
 • Sojenje tekem (V primeru, da so storitve sodnikov izločene in posebej obračunane: 93.190; V primeru, da gre za klubsko dejavnost in se sojenje izvaja v okviru same organizacije tekme: 93.120);

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 10. 2016