Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti (62.090)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • z računalniki povezane dejavnosti informacijske tehnologije, ki niso uvrščene drugje, kot so:
    • ponovna vzpostavitev delovanja računalniškega sistema
    • inštaliranje osebnih računalnikov in programske opreme

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Digitalizacija analognih video kaset, fotografij in diapozitivov (Popravila (vzdrževanje) elektronike za široko rabo: 95.110; Obnovitev, reševanje podatkov iz poškodovanega ali nestabilnega naročnikovega računalnika ter prepis na drugo sredstvo hranjenja: 62.090; GD je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti);
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 01. 2019