Druge zdravstvene dejavnosti (86.909)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravstveni dejavnosti

  Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
  Pogoji za pridobitev dovoljenja oz. odločbe o vpisu v register so ustrezna izobrazba, ustrezni prostori
  in oprema. Dovoljenje za pravno osebo izda Ministrstvo za zdravje.

  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:

  Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Zakon o zdravniški služb

  Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v zdravniški register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon. Odločbo o vpisu v register za zdravnike in zobozdravnike kot fizične osebe pa Zdravniška zbornica Slovenije.

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spadajo dejavnosti za človekovo zdravje, ki se ne opravljajo v bolnišnicah ali ki jih ne opravljajo zdravniki, temveč drugi zdravstveni delavci, usposobljeni za delo s pacienti (babice, fizioterapevti, psihoterapevti ipd). Dejavnosti se lahko opravljajo v zdravstvenih domovih, na klinikah (razen bolnišnic), zasebnih ordinacijah, na domovih pacientov ipd.

Sem spada:
 • zdravstvena nega
 • dejavnost babic
 • fizioterapija in medicinska masaža
 • delovna terapija
 • optometrija
 • logopedija
 • dietetika
 • psihoterapija
 • dejavnost zobnih higienikov
 • dejavnost medicinskih laboratorijev in radiološke tehnike
 • dejavnost krvnih, spermalnih bank in bank organov
 • dejavnost reševalnih postaj, prevoz z reševalnimi avtomobili, letali, helikopterji ali drugimi vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez njega
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Refleksoterapija;
 • Medicinske masaže;
 • Psihologija športa (V primeru, da gre za izobraževanje o psihologiji športa, se storitev uvršča v 85.590; v primeru, da gre za storitve psihologov, psihoanalitikov, psihoterapevtov (drugih pooblaščenih zdravstvenih delavcev razen zdravnikov), se storitve uvrščajo v 86.909);
 • Kineziologija;
 • Fizioterapija;
 • Laboratorijska analiza človeške DNK;
 • Dejavnost psihoterapije;
 • Zdravljenje s hiperbarično komoro (86.909 Druge zdravstvene dejavnosti;  ZZZS krije stroške zdravljenja s hiperbarično komoro (pravica iz zavarovanja), v kolikor se za zavarovano osebo ugotovi potreba po zdravljenju);
 • Odvzem krvi za potrebe policije;
 • Psihološko svetovanje;
 • Storitve zobnih tehnikov;
 • Relacijska družinska terapija;
 • MRI - storitev magnetne resonance brez razlage;
 • Zobni asistent - storitve;
 • Dietoterapija;
 • Vedenjska psihoterapija;
 • Zdravstvena pedikura oz. pedikura diabetičnih stopal;
 • Shranjevanje izvornih celic (ki so izvzete iz popkovine krvi novorojenčkov), za namen in potrebe morebitnega bodočega zdravljenja (Storitev shranjevanja izvornih celic spada v šifro dejavnosti 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.);
 • Manualna medicina (terapevtska masaža);

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015