Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov (64.990)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o bančništvu in Zakon o zavarovalništvu

 • V ta podrazred spadajo dejavnosti: odkup terjatev (faktoring), vpisovanje zamenjav (swapov), opcij in drugih instrumentov zavarovanja pred tveganjem, dejavnosti družb, ki prodajajo police življenjskega zavarovanja drugih oseb in investicijskega dejavnosti za lasten račun, kot pri družbah za upravljanje tveganega kapitala, investicijskih klubih ipd.

  V okviru tega podrazreda je treba dobiti dovoljenje za prodajo polic življenjskega zavarovanja, gre za dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, kot je določeno v 227. členu Zakona o zavarovalništvu in dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje nekaterih vzajemno priznanih finančnih storitev (88. člen Zakona o bančništvu)

Vir: Ministrstva za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • druge dejavnosti finančnih storitev, ki obsegajo predvsem distribucijo sredstev, različno od kreditiranja:
  • dejavnost odkupa terjatev (faktoring)
  • vpisovanje zamenjav (swapov), opcij in drugih instrumentov zavarovanja pred tveganjem
  • dejavnost družb, ki prodajajo police življenjskega zavarovanja drugih oseb
 • investicijske dejavnosti za lasten račun, kot pri družbah za upravljanje tveganega kapitala, investicijskih klubih ipd.

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015