Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje (82.990)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • opravljanje dobesednih zapisov in stenografsko beleženje pravnih postopkov v živo;
 • simultano podnaslavljanje televizijskih prenosov v živo;
 • storitve črtnega kodiranja;
 • pobiranje kovancev iz parkirnih ur;
 • odčitavanje števcev porabe vode, električnega toka, plina ipd.;
 • dejavnost samostojnih dražbarjev;
 • izvajanje programov zvestobe kupcev (točke zvestobe, posebni popusti ipd.);
 • druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje;

Vir: Statistični urad RS


Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Pomoč pri delu v proizvodnji;
 • Pobiranje naročil v imenu grosista;
 • Delo v hotelu preko s.p.- v hotelski recepciji (sprejem gostov, rezervacije, odjava gospov...);
 • Oddajanje nadomestnih vozil;
 • Storitev opravljanja letalskih poletov - pilotiranje po naročilu in navodilih transportnega podjetja, ki nudi prevozno storitev;
 • Občasna pomoč pri prodaji blaga v trgovini (82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje. V primeru, da proizvod ali storitev ni neposredno ali posredno omenjen(a) v naslovu ali v pojasnilih določene postavke, mora le-ta biti razvrščen(a) v eno od preostalih postavk, namreč »drugo« ali »d. n.« (drugje nerazvrščeno). Te postavke lahko prepoznamo po tem, da imajo na zadnjem mestu “9“. Primer je podkategorija Klasifikacije proizvodov po dejavnosti CPA 2008: 82.99.19 (Druge pomožne poslovne storitve, d. n.);
 • Pomoč v knjižnici;
 • Dejavnost trgovskega potnika;
 • Storitve prodajanja v trgovini kot s.p. za drug poslovni subjekt (V primeru, da nekdo kot s.p. prodaja v trgovini,  temu PS ne bi registrirali trgovine, ker ne opravljajo trgovinske dejavnosti za svoj račun (blaga nimajo v lasti ali ga ne posredujejo). Primerna razvrstitev je v podrazred 82.990);

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015