Drugo podjetniško in poslovno svetovanje (70.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, lahko od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobi dovoljenje za opravljanje določenih strokovnih nalog.

  Dovoljenje za delo tako lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobi za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:

  • opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
  • opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme.
  Kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje določa Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.
Vir: Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč pri poslovnih zadevah in javnih storitvah
 • oblikovanje računovodskih sistemov, stroškovnih računovodstev, postopkov finančnega načrtovanja in kontrole
 • svetovanje in pomoč pri planiranju, organizaciji proizvodnje in dela in posredovanju informacij za podjetništvo in javne storitve
 • svetovanje na področju tržne in kadrovske politike
 • svetovanje s področja varstva pri delu

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč podjetjem pri poslovnih zadevah in javnih storitvah;
 • Podpora logističnim centrom;
 • Pomoč pri sklepanju poslov;
 • Mednarodno (poslovno) svetovanje;
 • Posredovanje pri pridobivanju evropskih sredstev za pomoč podjetjem
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 04. 01. 2019