Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe (88.109)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o socialnem varstvu

  Mreža izvajalcev je okvirno opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva (NPSV) za obdobje 2013 do 2020.
  Država oz. občine ustanavljajo javne zavode, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in občine v skladu z okvirnimi cilji NPSV in glede na potrebe in možnosti razpisuje koncesije oz.MDDSZ ob izpolnjevanju pogojev podeli dovoljenje za delo. Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je razpisovanje konvesij v pristojnosti občin.

  Sem uvrščamo socialne, svetovalne in dobrodelne storitve in podobne storitve, ki se nudijo starejšim in invalidnim posameznikom in družinam na njihovih domovih ali drugje in jih opravljajo javne službe, zasebne inštitucije ali posamezniki, organizacije za pomoč pri nesrečah, lokalne organizacije za samopomoč in specialisti za svetovalne storitve ipd.:
  • pomoč in oskrba ostarelih, invalidnih, drugih pomoči potrebnih oseb na domu;
  • dnevno varstvo ostarelih in invalidnih oseb
  • zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb (pri čemer izobraževanje ni primarno)
  • pomoč in oskrba ostarelih, invalidnih, drugih pomoči potrebnih oseb na dom
  Predpisani so pogoji za ustrezen kader:
  • strokovni delavec;
  • strokovni sodelavec;
  • laični delavec ( gre za delavce, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo);
  • delavci z nacionalno poklicno kvalifikacijo in opravljeno usposabljanje po verificiranem programu (za pomoč na domu);
  Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • socialne, svetovalne in dobrodelne storitve in podobne storitve, ki se nudijo starejšim in invalidnim posameznikom in družinam na njihovih domovih ali drugje in jih opravljajo javne službe, zasebne institucije ali posamezniki, organizacije za pomoč pri nesrečah, lokalne organizacije za samopomoč in specialisti za svetovalne storitve ipd.:
  • pomoč in oskrba ostarelih, invalidnih, drugih pomoči potrebnih oseb na domu
  • dnevno varstvo ostarelih in invalidnih oseb
  • zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb (pri čemer izobraževanje ni primarno)
Sem spada tudi:
 • izvajanje programov socialne vključenosti
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Nega in oskrba starejših na domu;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2015