Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Drugo tiskanje (18.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • tiskanje gradiva kot je:
   • katalogov,
   • reklamnih prospektov,
   • vstopnic,
   • poštnih znamk,
   • kolkov,
   • čekov,
   • bankovcev,
   • vrednostnih papirjev,
   • albumov,
   • dnevnikov,
   • koledarjev,
   • poslovnih obrazcev,
   • vizitk ipd.)
   z različnimi tiskarskimi tehnikami (knjigotiskom, ofsetnim tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali drugimi), na kopirnih strojih raznih vrst ali z računalniškimi tiskalniki; večina teh izdelkov je avtorsko zaščitena
  • tiskanje na nalepke, etikete;
  • tiskanje pametnih kartic;
  • direktno tiskanje tekstila, lesa, keramike, kovinskih, steklenih, plastičnih izdelkov, npr. vrečk ipd.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • tiskanje revij in druge periodike, ki izhaja manj kot štirikrat tedensko;
 • tiskanje knjig, notnih zapisov, brošur, zemljevidov, atlasov, plakatov in drugega gradiva (katalogov, reklamnih prospektov, vstopnic, poštnih znamk, kolkov, čekov, bankovcev, vrednostnih papirjev, albumov, dnevnikov, koledarjev, poslovnih obrazcev, vizitk ipd.) z različnimi tiskarskimi tehnikami (knjigotiskom, ofsetnim tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali drugimi), na kopirnih strojih raznih vrst ali z računalniškimi tiskalniki;
 • večina teh izdelkov je avtorsko zaščitena;
Sem spada tudi:
 • tiskanje na nalepke, etikete;
 • tiskanje pametnih kartic;
 • direktno tiskanje tekstila, lesa, keramike, kovinskih, steklenih, plastičnih izdelkov, npr. vrečk ipd.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Tiskanje, grafika na steklo;
 • Nanašanje - tiskanje fotografij, slik, motivov na keramik;
 • Laserski tisk;
 • Tiskanje potrebnih materialov za svojo dejavnost;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 07. 2015