Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti (82.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Te dejavnosti so:

  • fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez tiskarskih storitev, kot so ofsetno tiskanje, namizno založništvo, priprava za tisk in objavo;
  • kopiranje načrtov.
  Vir:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • priprava dokumentov, korekturno branje;
 • tipkanje, oblikovanje besedil;
 • pomožne tajniške storitve;
 • prepisovanje dokumentov, pisanje pisem, povzetkov;
 • naslavljanje in odpošiljanje pisem;
 • fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez tiskarskih storitev, kot so ofsetno tiskanje, namizno založništvo, priprava za tisk in objavo;
Sem spada tudi:
 • kopiranje načrtov;
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Prijavljanje na razpise v imenu strank (priprava dokumentov);
 • Lektoriranje;
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 20. 03. 2015