Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti (82.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Te dejavnosti so:

  • fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez tiskarskih storitev, kot so ofsetno tiskanje, namizno založništvo, priprava za tisk in objavo;
  • kopiranje načrtov.
  Vir:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • priprava dokumentov, korekturno branje;
 • tipkanje, oblikovanje besedil;
 • pomožne tajniške storitve;
 • prepisovanje dokumentov, pisanje pisem, povzetkov;
 • naslavljanje in odpošiljanje pisem;
 • fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez tiskarskih storitev, kot so ofsetno tiskanje, namizno založništvo, priprava za tisk in objavo;
Sem spada tudi:
 • kopiranje načrtov;
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Prijavljanje na razpise v imenu strank (priprava dokumentov);
 • Lektoriranje;
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 20. 03. 2015