Gojenje morskih organizmov

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vodno dovoljenje.

Pred opravljanjem te dejavnosti je potrebno še pridobiti odobritev obrata in vpis v register.

Sem spada:

  • vzreja in gojenje morskih rib, tudi akvarijskih ribic,
  • pridobivanje in vzreja ribjih, školjčnih, račjih iker in mladic,
  • gojenje morskih školjk, jastogov, rakov in drugih morskih živali,
  • gojenje morskih alg in drugih užitnih morskih rastlin.

Sem spada tudi:

  • gojenje morskih organizmov v tankih z morsko vodo,
  • obratovanje morskih ribogojnic,
  • gojenje morskih črvov,
  • vzreja in gojenje rib v ribjih farmah.

Za gojenje morskih organizmov sta zadolžena imetnik in oskrbovalec marikulture.

Za gojenje morskih organizmov oziroma marikultura je potrebno vodno dovoljenje, ki ga izda Direkcija RS za vode. Vsi objekti, ki so namenjeni za gojitev morskih organizmov, morajo biti vpisani v register objektov, ki ga vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V kolikor gojenje morskih organizmov zajema tudi takšne, ki so namenjeni dajanju na trg za prehrano ljudi, je potrebno izvesti registracijo pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

V primeru, da obrat daje živila na trg v okviru t. i. majhnih količin, registracija obrata ni potrebna. Pogoje glede majhnih količin določa Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 01. 2020