Gojenje sladkovodnih organizmov

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vodno dovoljenje.

Sem spada:

 • vzreja in gojenje sladkovodnih rib, tudi akvarijskih okrasnih rib,
 • gojenje sladkovodnih školjk, mehkužcev, nevretenčarjev in drugih sladkovodnih živali,
 • pridobivanje in vzreja iker in mladic sladkovodnih rib, rakov, školjk,
 • obratovanje sladkovodnih ribogojnic,
 • gojenje žab, krokodilov.

Za gojenje sladkovodnih organizmov sta zadolžena imetnik in oskrbovalec akvakulture.

Za gojenje sladkovodnih organizmov je potrebno vodno dovoljenje, ki ga izda Direkcija RS za vode.

Vsi objekti, ki so namenjeni za gojitev sladkovodnih organizmov, morajo biti vpisani v register objektov, ki ga vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Za gojenje rib, namenjenih za poribljavanje mora gojitelj pridobiti dodatna dovoljenja.

V kolikor gojenje sladkovodnih organizmov zajema tudi takšne, ki so namenjeni dajanju na trg za prehrano ljudi, je potrebno izvesti registracijo pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

V primeru, da obrat daje živila na trg v okviru t. i. majhnih količin, registracija obrata ni potrebna. Pogoje glede majhnih količin določa Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • vzrejo vodnih organizmov;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 01. 2020