Izdajanje knjig (58.110)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, tudi slovarjev in enciklopedij
  • izdajanje atlasov, zemljevidov, načrtov ipd.
  • izdajanje knjig na zvočnih medijih
  • izdajanje publikacij na disketah in laserskih in podobnih ploščah
  • izdajanje knjig na internetu

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015