Izdajanje računalniških iger (58.210)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015