Izdajanje revij in druge periodike

Dejavnost izdajanja revij in druge periodike je del dejavnosti razširjanja programskih vsebin, ki zajema dejavnost izdajanja časopisov, revij ali periodike, radijsko in televizijsko dejavnost ter izdajanje elektronskih publikacij ne glede na tehnično obliko nosilca, na katerem so izdane.

Dejavnost izdajanja revij in druge periodike vključuje izdajanje periodike in drugih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko. Lahko so v tiskani obliki ali na elektronskih medijih, tudi na internetu. Sem spada tudi izdajanje televizijskih in radijskih sporedov.

Izdajatelj medija samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in nosi temeljno odgovornost za njeno izvajanje. Izdajatelj lahko opravlja tudi ustvarjanje oziroma produkcijo programskih vsebin.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2015