Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin

Diagnostične preiskave in druge teste semenskega materiala kmetijskih rastlin izvajajo laboratoriji na vzorcih, ki jih odvzamejo in v preiskavo (analizo) prinesejo:

  • dobavitelji semenskega materiala ali
  • pristojni inšpektor pri nadzoru dobavitelja ali
  • organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ali
  • oseba, ki je imenovana za opravljanje vzorčenj pod uradnim nadzorom.

Laboratorij zabeleži vsak prejet vzorec pod ustrezno identifikacijsko številko, ki omogoča sledljivost v postopku preskusa. Po opravljenem preskusu laboratorij posreduje naročniku poročilo, ki natančno podaja rezultate preskusa ali testa.

Za opravljanje nalog mora biti laboratorij ustrezno registriran in imenovan s strani pristojne inštitucije.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 26. 01. 2015