Izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obsega:

  • nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje,
  • visokofrekvenčno sevanje,
  • izračun veličin elektromagnetnega polja,
  • izračun obremenitve okolja zaradi sevanja,
  • izdelava poročila o opravljenih meritvah in izračunu obremenitve okolja s sevanjem.

Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu ali rekonstrukciji vira sevanja. Meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem, če pato v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu. V okviru prvih meritev morajo biti opravljene najmanj tri posamezne meritve, med seboj ločene in izvedene v času, ko je vir sevanja v obratovalnem času, da je obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njegove emisije največja. 

V okviru obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja mora biti izvedena tudi občasna meritev veličin elektromagnetnega polja.

Občasne meritve se izvedejo med obratovanjem ali uporabo vira sevanja enkrat:

  • vsako tretje koledarsko leto za visokofrekvenčni vir sevanja in
  • vsako peto koledarsko leto za nizkofrekvenčni vir sevanja.

V okviru občasnih meritev morajo biti opravljene najmanj tri posamezne meritve, enakomerno porazdeljene v obdobju enega dneva oziroma v obdobju dneva, ko vir sevanja obratuje, če ne obratuje neprekinjeno ves dan.

Posamezne meritve se izvajajo v času, ko je vir sevanja v obratovalnem stanju, ko je obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njegove emisije največja.

Obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja izvaja lahko sam zavezanec ali oseba, ki ima pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2019