Izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa

Obratovalni monitoring je izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa, ki nastaja zaradi uporabe vira hrupa ali zaradi njegovega obratovanja.

V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec zagotavljati izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za:

  • cesto, na kateri je letni pretok večji od 3 000 000 vozil oziroma na poselitvenih območjih za cesto, na kateri je letni pretok večji od 1 000 000 vozil enkrat v obdobju petih let;
  • železniško progo, na kateri je letni pretok večji od 30 000 vozil oziroma na poselitvenih območjih za cesto, na kateri je letni pretok večji od 10 000 vozil enkrat v obdobju petih let;
  • letališče in helikoptersko vzletišče enkrat v obdobju petih let;
  • pristanišče enkrat v obdobju treh let;
  • skladišče ali druge odprte površine za pretovor blaga, če letna masa tega blaga presega 10.000 ton enkrat v obdobju treh let;
  • odprto parkirišče na katerem letni pretok vozil presega 1.000.000 vozil enkrat v obdobju treh let;
  • napravo in obrat enkrat v obdobju treh let.

Izvajanje obratovalnega monitoringa ocenjevanje hrupa opravlja oseba, ki je za to dejavnost pooblaščena. O opravljenem obratovalnem monitoringu ocenjevanja hrupa mora pooblaščena oseba izdelati poročilo o ocenjevanju hrupa.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2019