Izvajanje univerzalne poštne storitve

Univerzalna poštna storitev je trajno, redno in nemoteno izvajanje določenih poštnih storitev s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije po cenah, ki so dostopne za vse uporabnike.

Izvajalca univerzalne poštne storitve z odločbo imenuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Do leta 2018 je izvajalec univerzalne poštne storitve Pošta Slovenije d.o.o.

Kot univerzalna poštna storitev se izvajajo naslednje poštne storitve:

  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg,
  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg,
  • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
  • prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.

Univerzalna poštna storitev se izvaja v notranjem in čezmejnem poštnem prometu.

Z univerzalno storitvijo se vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavljata najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ne sodi v storitveno direktivo in se izvaja v skladu z Direktivami 2002/39/ES, 2008/6/ES, 97/67/ES.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016