Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti (18.140)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • vezanje tiskanih pol, npr. za knjige, brošure, periodiko, kataloge, rokovnike ipd. z zgibanjem, spenjanjem, lepljenjem, vezanjem v spirale; zlatotisk, obrezovanje ipd.
  • vezanje in dodelava potiskanega papirja ali kartona z zlaganjem, vtiskovanjem, lepljenjem, laminiranjem, luknjanjem, perforiranjem ipd.
  • grafični postopki, kot so vtiskovanje Braillove pisave ali reliefnega tiska, luknjanje, perforiranje, laminiranje, vstavljanje, gubanje ipd.
  • opremljanje CD;
  • zaključne storitve za razpošiljanje gradiv, kot so npr. priprava kuvert, ovojnic, ovitkov ipd. po meri;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • vezanje tiskanih pol, npr. za knjige, brošure, periodiko, kataloge, rokovnike ipd. z zgibanjem, spenjanjem, lepljenjem, vezanjem v spirale; zlatotisk, obrezovanje ipd.
 • vezanje in dodelava potiskanega papirja ali kartona z zlaganjem, vtiskovanjem, lepljenjem, laminiranjem, luknjanjem, perforiranjem ipd.
 • grafični postopki, kot so vtiskovanje Braillove pisave ali reliefnega tiska, luknjanje, perforiranje, laminiranje, vstavljanje, gubanje ipd.
 • opremljanje CD
 • zaključne storitve za razpošiljanje gradiv, kot so npr. priprava kuvert, ovojnic, ovitkov ipd. po meri
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 07. 2015