Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa (02.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o gozdovih

 • Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

  Pridobivanje smole se sme opravljati le na podlagi Odločbe v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • nabiranje gozdnih dobrin:
  • gob
  • jagod, borovnic
  • lešnikov, orehov, kostanja, žira, želoda
  • smole, balzamov, drevesnih sokov
  • plute
  • lišajev, mahu, stelje
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 05. 04. 2019