Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (63.110)

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • zagotavljanje informacijske infrastrukture za storitve omrežnega gostiteljstva, obdelave podatkov in s tem povezanih dejavnosti
 • specializirane dejavnosti gostiteljstva, kot so:
  • spletno gostiteljstvo
  • pretočne podatkovne storitve
  • storitve gostiteljstva uporabniških rešitev
 • omogočanje hkratne uporabe računalniških sistemov več naročnikom
 • obdelava podatkov:
  • vnos podatkov
 • računalniška obdelava in izpisi po zahtevah naročnika

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Hramba računalniških podatkov;
 • Informacijsko modeliranje stavb (BIM);
 • Vzdrževanje internetnih portalov s "hostingom";
 • 3D risanje hiš, prostorov in pohištva na podlagi 2D načrtov oziroma slik (63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (če stranka prerisuje skice v elektronsko obliko); 71.111 Arhitekturno projektiranje (če stranka riše načrte); 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo (če stranka grafično oblikuje predmete, kot je pohištvo). Glavna dejavnost je tista, s katero je ustvarjene največ dodane vrednosti);
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 03. 08. 2018