Oblikovanje in obdelava ravnega stekla (23.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo dejavnosti so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja kaljenega ali plastnega varnostnega stekla
  • proizvodnja steklenih zrcal
  • proizvodnja večslojnih steklenih izolirnih elementov
  • brušenje, graviranje in poliranje ravnega stekla.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja kaljenega ali plastnega varnostnega stekla
 • proizvodnja steklenih zrcal
 • proizvodnja večslojnih steklenih izolirnih elementov
 • brušenje, graviranje in poliranje ravnega stekla
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015