Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo (74.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajnoopravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnostiposlovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo v Obrtni registerpriObrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • oblikovanje tekstilij, oblačil, čevljev, nakita, pohištva in drugih izdelkov široke rabe,
  • notranje dekoriranje in aranžerstvo (aranžiranje izložb in prostorov),
  • grafično oblikovanje.
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • oblikovanje tekstilij, oblačil, čevljev, nakita, pohištva in drugih izdelkov široke rabe;
 • notranje dekoriranje in aranžerstvo (aranžiranje izložb in prostorov);
 • grafično oblikovanje;
 • industrijsko oblikovanje (oblikovanje izdelkov z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom);
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Storitve arhitekta (Razvrstitev v glavno dejavnost je odvisna od tega, s katerimi storitvami ustvari pretežni del dodane vrednosti oz. prihodkov. Možne razvrstitve so: 71.111 Arhitekturno projektiranje, 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje ter 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo),
 • Samozaposleni, ki opravlja delo oblikovalca modnih oblačil (Oblikovanje oblačil spada v 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo),
 • 3D risanje hiš, prostorov in pohištva na podlagi 2D načrtov oziroma slik (63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (če stranka prerisuje skice v elektronsko obliko);
  71.111 Arhitekturno projektiranje (če stranka riše načrte);
  74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo (če stranka grafično oblikuje predmete, kot je pohištvo). Glavna dejavnost je tista, s katero je ustvarjene največ dodane vrednosti),
 • Opremljanje interierjev,
 • Montaža gledaliških zastorjev,
 • Montaža notranjih žaluzij, rolojev, zastorov, lamelnih zaves,
 • Montaža karnis, lamelnih zaves, zastorov, rolojev, plisejev, notranjih nevgrajenih žaluzij,
 • Prodaja na drobno in montaža karnis in pripomočkov za nj. uporabo (Za prodajo karnis in pripomočkov za njihovo montažo je ustrezna šifra 47.530; za montažo karnis pa šifra 74.100);

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 24. 03. 2015