Obratovanje objektov za kulturne prireditve (90.040)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • obratovanje koncertnih in gledaliških dvoran in podobnih objektov
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015