Predelovanje in odstranjevanje odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov

Upravljavec nepremične opreme, vzdrževalec opreme in pooblaščeno podjetje morajo zajete odpadne ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline  oddati predelovalcu ali odstranjevalcu ozona škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranitev.

Predelava je obdelava zajete ozonu škodljive snovi ali zajetega fluoriranega toplogrednega plina do stopnje, ki je v zvezi s kakovostjo ozonu škodljive snovi ali fluoriranega toplogrednega plina zahtevana za novo snov oziroma nov plin.

Odstranjevanje odpadnih snovi so postopki razgradnje ali uničenja odpadnih ozonu škodljivih snovi ali odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov, ki ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje. Pri tem se vsa ozonu škodljiva snov ali ves fluoriran toplogredni plin spremeni ali razgradi (ali več obstojnih snovi, ki niso ozonu škodljive ali fluorirani toplogredni plini).

Predelovalec ali odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov lahko opravlja to dejavnost, ko pridobi okoljevarstveno dovoljenje. Pri obdelavi tovrstnih snovi je potrebno ustrezno ravnanje, treba je voditi evidenco o obdelavi  in pripraviti poročilo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016