Opravljanje vzorčenj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Vzorčenje se opravlja samo za semenski material v postopku uradne potrditve.

Vzorčenje semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo vzorčevalci, ki so imenovani za opravljanje vzorčenja semena kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Dejavnost se opravlja pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin. V Sloveniji to funkcijo opravlja Kmetijski inštitut Slovenije.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 02. 02. 2015