Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (82.300)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • organiziranje, promocija in/ali vodenje prireditev, kot so:
  • gospodarski ali poslovni sejmi,
  • razstave,
  • znanstvena in gospodarska srečanja,
  • kongresi,
  • konference ipd.,
 • tudi z zagotavljanjem osebja za izvedbo in opremljanjem prostorov za razstave in prireditve;

Vir: Statistični urad RS


Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Organiziranje srečanj;
 • Organiziranje strokovnih seminarjev (82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; GD je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti);
 • Organiziranje strokovnih ekskurzij (Organiziranje strokovnih ekskurzij je sestavljeno iz naslednjih treh dejavnosti: 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj; 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; Glavna je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti);
 • Ozvočenje konferenc, opremljanje z mikrofoni ipd.
 • Društvo kmečkih gospodinj organizira razstave svojih del - različnih jedi, ročnih del;
 • Postavitev, opremljanje razstavnih prostorov na sejmih;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015