Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

Sem spadajo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:

  • popravilo koles
  • popravilo in predelovanje oblačil
  • popravilo športne opreme (razen športnega strelnega orožja)
  • popravilo glasbil (razen orgel in starinskih glasbil)
  • popravilo igrač in družabnih iger
  • popravilo drugih izdelkov za osebno rabo
  • takojšnje kopiranje ključev, graviranje izdelkov, termotisk na majice ipd. na licu mesta
  • uglaševanje glasbil
  • montaža in brušenje smuči

Te dejavnosti so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga na drobno.
Obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev, le osebam, katerim je bila storitev opravljena.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 22. 03. 2017